İnsanlar üniversite yıllarından itibaren çevrelerini geniş tutmaya, her alandan insanla tanışık olmaya ve onlarla iletişimini iyi bir şekilde geliştirmeye özen gösterirler. Bu yüzden etkinliklere dahil olmak, kulüplerde yer almak ve alanla ya da alan dışında aktif o